Prawidłowo zlokalizowana wkładka wewnątrzmaciczna - Mirena.