Polip jamy macicy z unaczynieniem w rekonstrukcji 3D.


Obraz ultrasonograficzny resztek trofoblastu po poronieniu niekompletnym.