Unaczynienie mięśniaka macicy w rekonstrukcji 3D (Glass Body) w Power Doppler i Color Doppler.


Mięśniak macicy zlokalizowany na ścianie przedniej macicy w okolicy blizny po cieciu cesarskim. Widoczne bogate unaczynienie obwodowe mięśniaka.


W badaniu USG:

Mięśniak w ścianie tylnej 13 x 7 x 11 cm.

Mięśniak w dnie macicy 7 x 5 x 5 cm.

W badaniu ginekologicznym macica sięgająca do wysokości pępka, nieruchoma, wypełniająca całą miednicę mniejszą.

Pacjentka zakwalifikowana do laparotomii: wyłuszczenie mięśniaków macicy z uwagi na chęć uzyskania ciąży w przyszłości.

Śródoperacyjnie stwierdzono mięśniak podsurowicówkowy w dnie o wymiarach około 7 x 5 cm oraz mięśniak uszypułowany wychodzący ze ściany tylnej 13 x 7 x 11 cm.