Obraz częściowej przegrody macicy u pacjentki leczonej z powodu niepłodności.

Klasyfikacja wad macicy wg. ESHRE/ESGE Class U2a


Obraz częściowej przegrody macicy u pacjentki w wieku rozrodczym.

Klasyfikacja wad macicy wg. ESHRE/ESGE Class U2a.


Obraz częściowej przegrody macicy u pacjentki z obciążonym wywiadem położniczym.

Klasyfikacja wad macicy wg. ESHRE/ESGE Class U2a.


Obraz częściowej przegrody macicy u pacjentki leczonej z powodu niepłodności.

Klasyfikacja wad macicy wg. ESHRE/ESGE Class U2a.


Stan po histeroskopowej resekcji częściowej przegrody jamy macicy u pacjentki prezentowanej powyżej.

Kształt macicy zbliżony do anatomicznego.

Uzyskano ciążę w 3 miesiące po operacji.


Stan po histeroskopowym nacięciu całkowitej  przegrody jamy macicy.

Odtworzono anatomiczny, symetryczny kształt jamy macicy.

Widoczny polip jamy macicy.


Stan po nacięciu łukowatego dna macicy.

Klasyfikacja ESHRE/ESGE Class U1c.

Uzyskano ciążę w 4 miesiącu po operacji.