Obraz macicy podwójnej w rekonstrukcji 3D.

Widoczne 2 szyjki macicy oraz 2 trzony macicy.

Klasyfikacja wad macicy wg. ESHRE/ESGE Class U3a - Partial bicorporeal uterus.