Wykorzystanie techniki obrazowania przestrzennego 3D pozwala na odtworzenie naturalnych, realistycznych kształtów płodu.