Wyróżnia się trzy główne rodzaje klasycznych operacji w ginekologii:

- brzuszne (laparotomia)

- pochwowe (waginalne)

- metody operacyjne wymagające dostępu mieszanego


Wybór metody operacji zależy od:

- prawidłowego ustalenia wskazań do wykonania operacji

- umiejętności, doświadczenia i rozsądku operatora

- wiedzy chirurga o danym procesie chorobowym

- określenia w jakim stopniu zastosowane leczenie jest wystarczająco radykalne

- ciężkości przebiegu choroby i klinicznego stopienia jej zaawansowania