Laparoskopia należy do grupy technik endoskopowych polegających na bezpośrednim wglądzie do jam ciała i narządów za pomocą aparatury wprowadzanej do ich wnętrza, wyposażonej w systemy oświetlenia i transmisji obrazu.