Histeroskopia pozwala na wgląd do wnętrza jamy macicy, uwidocznienie powierzchni śluzówki jamy macicy, dna macicy, ujść macicznych jajowodów a także tworów patologicznych takich jak mięśniaki podśluzówkowe, polipy endometrialne, zrosty wewnątrzmaciczne oraz przegrody macicy.

Dzięki doskonałej wizualizacji, powiększeniu obrazu oraz zastosowaniu nowoczesnych narzędzi histeroskopowych w sposób dokładny i małoinwazyjny możemy operować różnorodne patologie macicy przywracając anatomiczny kształt i fizjologiczną funkcję macicy.